Aktualności

UWAGA

NOWA OFERTA: staliśmy się ośrodkiem egzaminacyjnym Telc i przeprowadzamy na terenie szkoły egzaminy na poziomie B1 i B2. Wkrótce planujemy licencję z poziomu C1 oraz B1 i B2 z języka angielskiego.    Ten certyfikat językowy jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. – Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się  o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom – B2). Po drugie i równie ważne – w Polsce egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu uczelniach państwowych i niepaństwowych. 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA

606 877 839 (cały dzień)

75 734 39 16 (w godzinach otwarcia)

ZAPYTANIA MAILOWE

niedz0@wp.pl