Home » Oferta » Matura

Matura

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY W CYKLU JEDNOROCZNYM

- zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają jednorazowo dwie godziny

- materiał obejmuje wszystkie bloki tematyczne obowiązujące na maturze, kładziemy nacisk na

słownictwo uporządkowane działami (np.: człowiek, przyroda, zdrowie, nauka i technika…)

- zajęcia mają charakter treningowy i obejmują zadania z pisania, czytania i słuchania ze

zrozumieniem, mówienia i w zakresie rozszerzonym ćwiczenia konstrukcji gramatyczno- leksykalnych

- w ramach kursu powtórka najważniejszych zagadnień gramatycznych

-oddzielne zajęcia dla grup podstawowych i rozszerzonych

-praca wyłącznie z egzaminatorami maturalnymi

-wszystkie materiały gratis

-w ramach kursu oferujemy maturę próbną, na poziomie ustnym i pisemnym, ocenianą przez

egzaminatorów

-przyjazna atmosfera, kawa, herbata w cenie kursu:)

PRZYGOTOWANIE DO MATURY W CYKLU DWULETNIM

-możliwość uczestniczenia w specjalnych zajęciach „przedmaturalnych” dla klas pierwszych i drugich i trzecich

liceum

-zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych

-zajęcia dla uczniów chcących poszerzyć wiadomości nabyte w szkole

-możliwość wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących do matury podstawowej w klasie II lub III (nowe lo) i

uczestniczenia w kursie do matury rozszerzonej w ostatniej klasie (sprawdzone i zalecane)

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY I WĄTPLIWOŚCI DO WYJAŚNIENIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY BĄDŹ

TELEFONICZNIE