Home » Oferta

Oferta

Kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego

- wszystkie poziomy zaawansowania

- zgodność z normami europejskimi w określaniu poziomu zaawansowania

- przygotowanie do certyfikatów językowych

- język obcy w biurze i biznesie

- kursy dla wybranych grup zawodowych (pielęgniarki, opiekunki osób starszych)

- przygotowanie do egzaminu maturalnego w systemie rocznym i dwuletnim, oddzielne grupy dla

poziomów podstawowego i rozszerzonego

- zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

- grupy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

- drugi język w gimnazjum i liceum: grupy korepetycyjne i poszerzające

- zajęcia dla osób dorosłych