Home » Oferta

Oferta

Kursy językowe z języka angielskiego i  niemieckiego

UWAGA: NOWOŚĆ

-przygotowanie do egzaminu Telc na poziomie B1 i B2 z licencjonowanym egzaminatorem oraz możliwość zdawania tego egzaminu na miejscu w naszej szkole

- wszystkie poziomy zaawansowania

- zgodność z normami europejskimi w określaniu poziomu zaawansowania

- przygotowanie do certyfikatów językowych

- język obcy w biurze i biznesie

- kursy dla wybranych grup zawodowych (pielęgniarki, opiekunki osób starszych)

- przygotowanie do egzaminu maturalnego w systemie rocznym i dwuletnim, oddzielne grupy dla

poziomów podstawowego i rozszerzonego

- zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i liceów

- grupy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego

- drugi język w szkole podstawowej i liceum: grupy korepetycyjne i poszerzające

- zajęcia dla osób dorosłych